ÇEVİRİ/DÖNÜŞTÜRME TABLOSU (VUK hesap hesap Çalışma Kağıtları (Excel))

(İncelemek için VUK HESAP ADINI tıklayınız.)
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100. KASA
101. ALINAN ÇEKLER
102. BANKALAR
103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
104. 105. 106. 107.
108. DİĞER HAZIR DEĞERLER
109.
11 MENKUL KIYMETLER
110. HİSSE SENETLERİ
111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112. KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
113. 114. 115. 116. 117.
118. DİĞER MENKUL KIYMETLER
119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
12 TİCARİ ALACAKLAR
120. ALICILAR
121. ALACAK SENETLERİ
122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
123. 124. 125.
126. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127.
128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
13 DİĞER ALACAKLAR
130.
131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
134.
135. PERSONELDEN ALACAKLAR
136. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
14
15 STOKLAR
150. İLK MADDE VE MALZEME
151. YARI MAMULLER - ÜRETİM
152. MAMÜLLER
153. TİCARİ MALLAR
154. 155. 156.
157. DİĞER STOKLAR
158. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
16
17
170. YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM MALİYETLERİ
171. 172.
173. YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM MALİYETLERİ
174. 175.
176. YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM MALİYETLERİ
177. YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM MALİYETLERİ
178.
179. TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181. GELİR TAHAKKUKLARI
182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190.
191. İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
192. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
193. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
194. 195.
196. PERSONEL AVANSLARI
197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198. DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
DURAN VARLIKLAR
20
21
22 TİCARİ ALACAKLAR
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
223 224 225
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
227 228
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
23 DİĞER ALACAKLAR (1)
230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
231. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
232. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
233. 234.
235. PERSONELDEN ALACAKLAR
236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
238.
239. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
242. İŞTİRAKLER
243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
245. BAĞLI ORTAKLIKLAR
246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)
248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250. ARAZİ VE ARSALAR
251. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
252. BİNALAR
253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
254. TAŞITLAR
255. DEMİRBAŞLAR
256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259. VERİLEN AVANSLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260. HAKLAR
261. ŞEREFİYE
262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264. ÖZEL MALİYETLER
265. 266.
267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269. VERİLEN AVANSLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
270.
271. ARAMA GİDERLERİ
272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
273. 274. 275. 276.
277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279. VERİLEN AVANSLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281. GELİR TAHAKKUKLARI
282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289.
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
290.
291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
292. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
295. 296.
297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 MALİ BORÇLAR
300. BANKA KREDİLERİ
301. 302.
303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
307.
308. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
309. DİĞER MALİ BORÇLAR
31
32 TİCARİ BORÇLAR
320. SATICILAR
321. BORÇ SENETLERİ
322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
323. 324. 325.
326. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
327. 328.
329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
33 DİĞER BORÇLAR
330.
331. ORTAKLARA BORÇLAR
332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
334.
335. PERSONELE BORÇLAR
336.
337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
338.
339. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)
34 ALINAN AVANSLAR
340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348.
349. ALINAN DİĞER AVANSLAR
35
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
362. 363. 364. 365. 366. 367.
368. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
374. 375. 376. 377. 378.
379. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381. GİDER TAHAKKUKLARI
382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389.
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
390.
391. HESAPLANAN KDV
392. DİĞER KDV
393. 394. 395. 396. 397.
398. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)
399. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 MALİ BORÇLAR
400. BANKA KREDİLERİ
401. 402. 403. 404.
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
406.
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
409. DİĞER MALİ BORÇLAR
42 TİCARİ BORÇLAR
420. SATICILAR
421. BORÇ SENETLERİ
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
423. 424. 425.
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
427. 428.
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
43 DİĞER BORÇLAR
430.
431. ORTAKLARA BORÇLAR
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
434. 435. 436.
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
439. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)
44 ALINAN AVANSLAR
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448.
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR
45
46
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
470. 471.
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
473. 474. 475. 476. 477. 478.
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481. GİDER TAHAKKUKLARI
482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489.
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
490. 491.
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1)
493. TESİSE KATILMA PAYLARI
494. 495. 496. 497. 498. 
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500. SERMAYE
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
52 SERMAYE YEDEKLERİ
520. HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524. 525. 526. 527. 528.
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
53
54 KÂR YEDEKLERİ
540. YASAL YEDEKLER
541. STATÜ YEDEKLERİ
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
543. 544. 545. 546. 
547.
548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ
549. ÖZEL FONLAR
55.
56.
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590. DÖNEM NET KÂRI
591. DÖNEM NET ZARARI (-)
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 BRÜT SATIŞLAR
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610. SATIŞTAN İADELER (-)
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)
613. 614. 615. 616. 617. 618.619.
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
624. 625. 626. 627. 628. 629.
63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
633. 634. 635. 636. 637. 638. 639.
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645. 646. 647. 648.
649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
650. 651.
652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1)
653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655. 656. 657. 658.
659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
670.
671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
672. 673. 674. 675. 676. 677. 678.
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 
689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI