*PROGRAM*

VI. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI UFRS SEMPOZYUMU 18-19 MART 2023

SEMPOZYUM DİLİ TÜRKÇEDİR.

SEMPOZYUM KONULARI

Açılış Paneli (18 Mart 2023 Cumartesi – 10:30-12:00)

Yerel Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve TFRS Sürekliliği Uygulamaları

GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

1nci Oturum (18 Mart 2023 Cumartesi – 13:30-15:00)

Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın benimsenme düzeyi nedir?

*Türk Coğrafyasında Uluslararası Muhasebe Eğitim Literatürü

*Türk Coğrafyasında Mesleki Sınavların Uygulama ve Sonuçları

GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

2nci Oturum (18 Mart 2023 Cumartesi – 16:30-18:00)

Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın yasal zorunluluk olarak uygulanması meslektaşlarımızın mesleğe devamını etkiler mi?

*Akademisyenler

*Kamu Kesimi – Müfettişler

*Muhasebeciler / Denetçiler

GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

3ncü Oturum (19 Mart 2023 Pazar – 10:30-12:00)

Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamalarının getirdiği yenilikler nelerdir?

*Kamu için Yenilikler

*Özel sektör için Yenilikler

GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

4ncüOturum (19 Mart 2023 Pazar – 13:30-15:00)

Türk Coğrafyasında İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için hazırlığı yeterli mi?

*Özellikli Durumlar

*Yasal Mevzuat ile Karşılaştırma

*Sorunlar ve Çözüm Önerileri

GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

5nci Oturum (19 Mart 2023 Pazar – 16:30-18:00)

Türk Coğrafyasında Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirebiliyorlar mı?

*Kamu Denetimi

*Bağımsız Denetim

GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN