*BİLDİRİ ÖZETLERİ*

*31 EKİM 2022* KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN İLANI