*BİLDİRİ ÖZETİ ÇAĞRISI*

*(SON GÜN 15 EKİM 2022)*

*BİLDİRİ ÖZETİ KABUL EDİLEN AKADEMİSYEN VE/VEYA UYGULAMACILARA
(BAĞ.DEN. YMM/SMMM)
SEMPOZYUM KATILIMI ÜCRETSİZDİR**


VI. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI UFRS SEMPOZYUMU (18-19 MART 2023)

*BİLDİRİ ÖZETİ METİNLERİNE İLİŞKİN YAZIM KURALLARI*

  1. Sempozyumun Resmi Dili Türkçe‘dir. Bildiri Özetleri Türkçe hazırlanmalıdır.

  2. Bildiri Özetleri Akademisyenler *(Öğ.Görevlisi/Öğ.Üyesi)* ve/veya Uygulamacılar *SMMM/YMM/Bağımsız Denetçi/Kurum Personeli)* tarafından gönderilebilir.

  3. *Bildiri Özeti konusu* aşağıda bulunan SEMPOZYUM KONULARI arasından seçilmelidir.

  4. Bildiri Özeti 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde *ana fikri* ve *sonucu* ortaya koyacak şekilde olmalıdır.

  5. Bildiri Özeti metni *A4* ebadında kağıda MS Word programında, tek aralık, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Sayfa yapısı üst: 5.2 cm, sol: 5 cm, alt: 5 cm, sağ: 3.5 cm. olmalıdır.

  6. BAŞLIK 14 punto ve büyük harfle yazılmalı (parantez içinde Sempozyum Konu Kodu olmalı), başlığın size göre sağ üst köşesinde 11 punto ile unvan-isim-soyadı, altında  üniversite-fakülte-bölüm adı (akademisyenler için) / meslek odası veya kurum adı (uygulamacılar için) ve cep telefonu numarası ile e-posta adresi yer almalıdır.

  7. Bildiri Özeti metinleri e-mail yoluyla *ufrssempozyum6@mumeyek.org.tr* adresine ve WORD formatında *15 EKİM 2022* tarihine kadar gönderilmelidir.

SEMPOZYUM KONULARI

O1-Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın benimsenme düzeyi nedir?

   *O1A-Türk Coğrafyasında Uluslararası Muhasebe Eğitim Literatürü

   *O1B-Türk Coğrafyasında Mesleki Sınavların Uygulama ve Sonuçları

O2-Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın yasal zorunluluk olarak uygulanması meslektaşlarımızın mesleğe devamını etkiler mi?

   *O2A-Akademisyenler

   *O2B-Kamu Kesimi – Müfettişler

   *O2C-Muhasebeciler / Denetçiler

O3-Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamalarının getirdiği yenilikler nelerdir?

   *O3A-Kamu için Yenilikler

   *O3B-Özel sektör için Yenilikler

O4-Türk Coğrafyasında İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için hazırlığı yeterli mi?

   *O4A-Özellikli Durumlar

   *O4B-Yasal Mevzuat ile Karşılaştırma

   *O4C-Sorunlar ve Çözüm Önerileri

O5-Türk Coğrafyasında Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirebiliyorlar mı?

   *O5A-Kamu Denetimi

   *O5B-Bağımsız Denetim