*BİLDİRİ ÇAĞRISI*

 

*VI. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI UFRS SEMPOZYUMU (18-19 MART 2023)

BİLDİRİ ÇAĞRISI*  *(SON GÜN 30 KASIM 2022)*

*BİLDİRİ TAM METİN METİNLERİNE İLİŞKİN YAZIM KURALLARI*

 1. Sempozyumun Resmi Dili Türkçe‘dir. Bildiri Türkçe hazırlanmalıdır.

 2. Bildiri, Bildiri Özeti Kabul Edilen Akademisyenler *(Öğ.Görevlisi/Öğ.Üyesi)* ve/veya Uygulamacılar *SMMM/YMM/Bağımsız Denetçi/Kurum Personeli)* tarafından gönderilebilir.

 3. *Bildiri konusu* aşağıda bulunan Kabul Edilen Bildir Özeti konusu ile aynı olmalıdır.

 4. Bildiri 10,000 kelimeyi geçmeyecek şekilde *ana fikri*, *hipotezleri*, *araştırma süreçlerini* ve *sonucu* ortaya koyacak şekilde olmalıdır.

 5. Bildiri metni *A4* ebadında kağıda MS Word programında, tek aralık, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Sayfa yapısı üst: 5.2 cm, sol: 5 cm, alt: 5 cm, sağ: 3.5 cm. olmalıdır.

 6. BAŞLIK 14 punto ve büyük harfle yazılmalı (parantez içinde Sempozyum Konu Kodu olmalı), başlığın size göre sağ üst köşesinde 11 punto ile unvan-isim-soyadı, altında  üniversite-fakülte-bölüm adı (akademisyenler için) / meslek odası veya kurum adı (uygulamacılar için) ve cep telefonu numarası ile e-posta adresi yer almalıdır.

 7. Dipnot düzeni aşağıda belirtilen örnekler çerçevesinde yapılmalıdır:

  • Tek yazarlı bir kaynaktan alıntı yapılmışsa: (Yazarın soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası) Örnek: (Yılmaz, 2010:41)

  • İki yazarlı bir kaynaktan alıntı yapılmışsa: (Yazarın soyadı ve yazarın soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası) Örnek: (Yılmaz ve Yıkılmaz, 2010:46)

  • Üç ve daha fazla yazarı olan bir kaynaktan alıntı yapılmışsa: (Yazarın soyadı vd., 2009:23) Örnek: (Erdoğan vd., 2009:55)

  • Metin içinde yapılacak açıklamalar ilgili yere (*) simgesi konarak, aynı sayfanın altında dipnot 9 punto Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.

 8. Bildiri metinleri e-mail yoluyla *ufrssempozyum6@mumeyek.org.tr* adresine ve WORD formatında *30 Kasım 2022* tarihine kadar gönderilmelidir.