*31 EKİM 2022* KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN İLANI